Vårdhem-hemsjukvård

Välkommen till Ferno Norden, vi har under de senaste 40 åren arbetat nära våra kunder i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning.
Det finns väldigt många olika former av vårdboenden och många människor får den vården som de behöver i sitt hem idag. 
 Vi har valt att samla information på den här sidan runt ämnet eftersom de har en viktig sak gemensamt, nämligen detta:

Vårdtagare eller brukare är ofta människor, gammal som ung, som befinner sig i en utsatt situation och som har svårt att agera på egen hand oavsett om det gäller vardaglig förflyttning eller akuta situationer!

Ladda gärna ner vår katalog här!

(För komplett produktutbud sök i menyn ovan under "Produkter.")

Vårdboenden

 

 

Ergonomi på vårdhem och i hemsjukvården

Att arbeta i en hemlik miljö ger andra förutsättningar och sätter större krav på utrustningen och personalen. Detta för att det ska vara både skonsamt för vårdtagaren och ergonomiskt för 
personalen. Här kan man med kunskap och enkla hjälpmedel göra stor skillnad. Vi arbetar därför med många olika hjälpmedel för att underlätta förflyttning av människor. Idag ser vi också ett ökat 
behov av hjälpmedel för de lite tyngre vårdtagarna och har därför även arbetet fram specifik 
utrustning för det arbetet.
Läs gärna mer på vår sida för hantering av tunga patienter!

Vårdboenden

 

 

Produkter inom ergonomi

Sjukvård och första hjälpen

Att ha tillgång till en bra och genomtänkt första hjälpen utrustning kan vara avgörande och rädda liv! I vårt utbud hittar ni allt ifrån anpassade diskreta hemsjukvårdsväskor för att inte väcka uppmärksamhet ute i samhället till sjukvårdsväskor som man vill ska synas. Vi packar dem efter önskemål till olika verksamheter, allt ifrån ambulanssjukvård till skolor och idrottsföreningar.

Att ha en hjärtstartare (AED) tillgänglig på sin arbetsplats är närmast en standard idag. Vi erbjuder bra lösningar med inbyggda självtest, smart förvaring och tydlig uppmärkning. Att kontinuerligt utbilda sig i HLR (Hjärt-Lungräddning) är viktigt för att hålla kunskapen vid liv. Att investera i egna utbildningsdockor för HLR spar både tid och pengar för er verksamhet över tid. Vi har prisvärda övningsdockor med både barn och vuxen funktion inbyggt i dockan.

PDV, pågående dödligt våld och allvarlig blödning är ett begrepp som fler och fler blir bekanta med idag. För att kunna agera i en akut situation oavsett orsak måste man vara förberedd! 
I Sverige utbildar man på många ställen idag i hur man stoppar en allvarlig blödning samtidigt med HLR-utbildning. Ett sätt att vara förberedd är att ha ett färdigt kit för att stoppa en allvarlig blödning på arbetsplatsen eller i bilen. Den som står bredvid när något händer är den som kan göra skillnad!
Är ni intresserade av enskilt sjukvårdssmaterial så hittar ni det under akutmedicinsk utrustning. 

Är ni intresserade av enskilt sjukvårdsmaterial så hittar ni det under akutmedicinsk utrustning

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

 

 

Produkter inom sjukvård och första hjälpen

Evakuering på vårdhem och inom hemsjukvården

AIdag läggs stora resurser för att öka tillgängligheten i samhället. Parallellt med det arbetet måste man även ha en plan för hur utrymning och evakuering ska kunna genomföras. Många är idag duktiga på systematiskt brandskyddsarbete och har handlingsplaner för brand med utrymningsanvisningar och uppsamlingsplatser.
Om man inte kommer ut på egen hand, hur får man hjälp att komma ut då? Vilken lösning och vilka produkter som passar för just er verksamhet styrs självklart av de lokala förutsättningarna men även av olika föreskrifter samt av det förebyggande arbetsmiljö- och krishanteringsarbete ni har gjort i er verksamhet.
Vi får ofta frågor om allt ifrån evakueringslakan och madrasser till trappstolar och andra hjälpmedel som underlättar i en evakueringssituation. Många verksamheter arbetar idag utfrån riktlinjer om inrymning med brandceller men finns det en plan B om räddningsaktionen drar ut på tiden eller om räddningstjänsten skulle dröja på grund av samtidiga räddningsuppdrag?

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

 

 

Produkter inom evakuering

Hygien på vårdhem

Att arbeta med bättre hygienrutiner är idag något som de flesta verksamheter utvecklar arbetssätt kring kontinuerligt. Att förhindra smittspridning i olika former är en viktig fokusfråga speciellt när man arbetar med människor som är beroende av hjälp och omsorg.
I det arbetet kan olika lösningar förbättra arbetssättet. 
Utrustningen som man ska användas ska vara lätt att göra rent och i vissa situationer är engångsprodukter att föredra för att säkerställa god hygien.
Rengöring med Ozon är en beprövad metod och vi är glada att kunna presentera metoden i ett lättanvänt, praktiskt och säkert koncept!Ozon ger en luktneutralisering och desinficering då den avdödar mikroorganismer som bakterier, virus, sporer och mögel.
Hygienskåpet a40Medi desinficerar textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Många redskap och hälsovårdstillbehör är svåra att desinficera då de inte tål desinfektionsmedel, höga temperaturer eller tvätt/tvättmaskin.
 
Hygienskåpet a40Medi kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och lyftlakan m.m. Man kan även behandla elektronik, som till exempel datorer, tangentbord och mätutrustning som många olika personer använder.
Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, förskolor och idrottsföreningar m.m.

 

Kontakta oss för personlig hjälp!

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

 

 

Cookiescript_new