Vårdboenden

Vi på Ferno Norden har under de senaste 40 åren arbetat nära våra kunder i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav bl.a. inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom Försvarsmakten. 

Det finns väldigt många olika former av vårdboenden. Vi har valt att samla information på den här sidan runt ämnet eftersom de ändå har en viktig sak gemensamt, nämligen detta:

Vårdtagare eller brukare är ofta människor som befinner sig i en utsatt situation och som har svårt att agera på egen hand vid en nödsituation som t.ex. vid brand eller yttre hot.

Vilken lösning och vilka produkter som passar för just er verksamhet styrs självklart av de lokala förutsättningarna men även av olika föreskrifter samt av det förebyggande arbetsmiljö- och krishanteringsarbete ni har gjort i er verksamhet. Vid brand kan det röra sig om evakueringsstol, trappstol, evakueringslakan eller evakueringsmadrass m.m.

Vid akut händelse kan det röra sig om rätt första hjälpen utrustning som genomtänkta sjukvårdsväskor, förband och hjärtstartare.
I hygienarbetet kan utvecklingen innebära bra rengöringsutrustning som hygienskåp eller genomtänkta engångsprodukter som ger en säker och effektiv vård trots många vårdtagare eller brukare.

Hör gärna av er för råd om vilken utrustning som kan vara mest lämplig utifrån er verksamhet.

 

Vårdboenden

Evakueringsprodukter 

 

Hygien

Att arbeta med bättre hygienrutiner är idag något som de flesta verksamheter utvecklar arbetssätt kring kontinuerligt. Att förhindra smittspridning i olika former är en viktig fokusfråga speciellt när man arbetar med människor som är beroende av hjälp och omsorg.
I det arbetet kan olika lösningar förbättra arbetssättet. 
Utrustningen som man ska användas ska vara lätt att göra rent och i vissa situationer är engångsprodukter att föredra för att säkerställa god hygien.
Rengöring med Ozon är en beprövad metod och vi är glada att kunna presentera metoden i ett lättanvänt, praktiskt och säkert koncept!
Ozon ger en luktneutralisering och desinficering då den avdödar mikroorganismer som bakterier, virus, sporer och mögel
Hygienskåpet a40Medi desinficerar textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Många redskap och hälsovårdstillbehör är svåra att desinficera då de inte tål desinfektionsmedel, höga temperaturer eller tvätt/tvättmaskin.
 
Hygienskåpet a40Medi kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och lyftlakan m.m. Man kan även behandla elektronik, som till exempel datorer, tangentbord och mätutrustning som många olika personer använder.
Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, förskolor och idrottsföreningar m.m.

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Produkter inom hygien. 

 

Första hjälpen

Första hjälpen utrustning skall vara lättillgänglig och ofta finns den på plats på exempelvis en expedition. Tyvärr händer ofta olyckor på andra ställen i, eller utanför byggnaden vilket innebär att utrustningen man har enkelt skall kunna tas med. Ferno Norden arbetar sedan snart 40 år med utryckningspersonal och har produkter anpassade för just hantering av olyckor.
Ferno Norden har flexibla väskor för sjukvård- eller hemsjukvårdsarbete samt första hjälpen väskor som du både kan montera på vägg eller snabbt ta med när så krävs.

Om du vill så kan vi skräddarsy just din väska och komplettera med exempelvis hjärtstartare (defibrillator / AED), tourniquet, blodstoppare, avsnörande förband mm.
Vi på Ferno Norden erbjuder färdiga och anpassade kvalitetsprodukter för första hjälpen.
Nedan ser du ett urval av sförsta hjälpen produkter. Vill du se hela vårt sortiment så besök hemsidan under sjukvårdsväskor och akutmedicinsk utrustning.

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Sjukvårdsväskor och akutmedicinsk utrustning. 

 

Pågående dödligt våld (PDV)

PDV eller Pågående dödligt våld har dessvärre blivit ett begrepp som ställer helt andra krav på samhället i stort. Riskanalyser visar på ökande våld och terrorhot och att offentliga verksamheter behöver ha en bättre krisberedskap för trauma.
Ofta hanteras den här typen av frågor av säkerhetsstrateg eller säkerhetsansvarig.
Att ha en akutväska packad för svårare blödningar och skador kan vara helt livsavgörande då det kan dröja innan professionell hjälp når fram.
Det finns många begrepp inom detta och de vanligaste är:  IFAK = Individual First Aid Kit. PDV = Pågående Dödligt Våld. MASCAL = Mass Casualty / Masskadesituation. Tourniquet = ett avsnörande förband som avser att stoppa blödningar. Stop The Bleed är ett internationellt utbildningsprogram för att öka kunskapen hos allmänheten hur man stoppar akuta blödningar. 
Den här typen av utrustning kan kännas ovan för många men vi ser att det redan i andra länder är lika självklart som att utrusta sin verksamhet med en hjärtstartare. Sverige har redan idag på nationell nivå påbörjat arbetet med att gå åt samma håll.

Ferno Norden säljer kvalitetsprodukter för evakuering och färdigpackade första hjälpen väskor för Pågående Dödligt våld (PDV).

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Produkter för pågående dödligt våld (PDV). 

 

Cookiescript_new