Stoppa Blödningen - Stop the Bleed

Stop the bleed, STB (stoppa blödningen) är ett koncept där avsikten är att stärka samhällets beredskap med hjälp av utbildning av medborgarnas enskilda förmåga att ge kvalificerad hjälp vid massiv blödning.
Projekt pågår baserat på Stop the Bleed konceptet:
“Encourage bystanders to become trained, equipped, and empowered to help in a bleeding emergency before professional help arrives”
Idag är det självklart för de flesta att ha kunskap om och kunna påbörja HLR (hjärt-lungräddning) vid hjärtstopp för vi vet att tiden är en kritisk faktor. 
På samma sätt ser vi över hela världen idag en ökad medvetenhet om att vi på samma sätt måste öka kunskapen och tillgången till utrustning när det gäller allvarliga blödningar. Den som står precis bredvid kan i ett akut skede göra stor skillnad! 

Frågeställningen hur man skall kunna få lekmän att kunna ge livräddande första hjälpen vid skador som orsakar massiv blödning beskrivs mer ingående i projektet UtVäG B som står för Utveckling av Vägledning för Grundläggande Blödningskontroll vid Linköpings Universitet.

Sammanfattningsvis vill man med detta projekt öka kunskapen kring de utmaningar lekmän kan ställas inför i situationer där livshotande skador kan uppstå och hur vanliga människor kan stoppa massiv blödning. 
Stop the bleed har anpassats till svenska förhållanden och i Sverige kallas det för Stoppa Blödningen. 

Ferno Norden har mångårig erfarenhet inom området – Stoppa Blödningen för professionella användare och har här på sidan samlat relevanta produkter som har hög kvalitet och beprövad funktion som gemensam nämnare. Vi har delat in sidan i avdelningar avseende Förband, Väskor samt Tillbehör. 
Den här typen av utrustning kan kännas ovan för många men vi ser att det redan i andra länder är lika självklart som att utrusta sin verksamhet med en hjärtstartare. Sverige har redan idag påbörjat arbetet med att gå åt samma håll.
 
Hör gärna av er med frågor om vilken typ av utrustning som kan vara lämplig för er verksamhet. 
  

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

  
Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Stoppa Blödningen STB Övningsprodukter  

 

 

Stoppa Blödningen (Stop the Bleed) förband    

 

 

Stoppa Blödningen (Stop the Bleed) väskor   

 

 

Stoppa Blödningen (Stop the Bleed) tillbehör  

 

Cookiescript_new