Skola  - Evakuering, förstahjälpen & PDV

Vi på Ferno Norden har under de senaste 40 åren arbetat nära våra kunder i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav bl.a. inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom Försvarsmakten.  
Skollagen är tydlig i att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet oavsett var de bor eller deras bakgrund. Sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning som diskriminering enligt diskrimineringslagen. Därav gäller det att man har rätt evakueringsutrustning efter rätt miljö beroende på byggnad, planlösningar med mera. Skolan är också en utsatt plats som det ser ut idag. Barn som leker aktivt på skolgården, skolsalar som har farlig utrustning om man inte är varsam men även för attentat. Allt detta kräver sjukvårdsutrustning från något litet enkelt till lite större och mer avancerat.
Vi erbjuder tomma sjukvårdsväskor till färdigpackade efter kundens behov. Allt detta kräver träning, evakuering kräver sitt och sjukvårdskunskap måste underhållas. Därav erbjuder vi allt från övningsmaterial vid blödning till HLR-utrustning så som HLR-dockor med mera. 

Vi har precis i dagarna klart med vår nya katalog där du kan fördjupa dig ytterligare!  Läs vidare här!

Hör gärna av er för råd om vilken utrustning som kan vara mest lämplig utifrån er verksamhet.
Kontakta oss för personlig hjälp!

Första hjälpen väskor räddar liv - Ferno Norden

 

 

Evakuering/ utrymning 

I takt med att tillgängligheten ökar måste det även finnas en genomtänkt plan för de som inte kan ta sig ut på egen hand. Vilken utrustning som är lämplig hos er styrs av era lokala förutsättningar som antal våningar, typ av trappor, eventuella funktionsnedsättningar hos era besökare med mera.
Man måste även ha i åtanke att det kan ske skador på vägen i en akut situation. Hur får man ut en person som inte kan gå själv? Detta är frågor som vi ofta diskuterar med våra användare och utifrån vår 40-åriga erfarenhet av patienthantering i ambulanssjukvården ser vi det som mycket viktiga frågor.

 

Evakuering PDV - Ferno Norden

Evakuerings/ utrymningsutrustning för skola

Första hjälpen på skola

Första hjälpen är avgörande och räddar liv. Arbetsmiljölagen ger arbetsgivare huvudansvaret för att första hjälpen utrustning finns tillgänglig och är anpassad efter verksamheten som bedrivs. I det lokala arbetsmiljöarbetet och handlingsplan för beredskap kan det vara svårt att utvärdera vilken nivå och bredd av första hjälpen produkter man skall välja för sin krisberedskap? 
Vi har tagit fram flexibla första hjälpen väskor som både kan monteras på vägg och snabbt tas med när så krävs.
Med stöd av de lagkrav som ställs i enlighet med  (2003:778) om Skydd mot olyckor  samt Arbetsmiljölagen  (föreskriften AFS 1999:07 - Första hjälpen och krisstöd)  har vi på Ferno Norden tagit fram färdigpackade Första hjälpen väskor som passar för verksamheter som skolor.

Samtliga paket kan skräddarsys utifrån pågående verksamhet på skolan och kompletteras med exempelvis hjärtstartare (defibrillator / AED), tourniquet, blodstoppare, avsnörande förband mm.

 

Evakuering PDV - Ferno Norden

Första hjälpen produkter för skola

Pågående dödligt våld (PDV)

PDV eller Pågående dödligt våld har dessvärre blivit ett begrepp som ställer helt andra krav på samhället i stort. Riskanalyser visar på ökande våld och terrorhot och att offentliga verksamheter och även skolor behöver ha en bättre krisberedskap för trauma.
Ofta hanteras denna typ av frågor av säkerhetsstrateg eller säkerhetsansvarig.
Att ha en akutväska packad för svårare blödningar och skador kan vara helt livsavgörande då det kan dröja innan professionell hjälp når fram.
Det finns många begrepp inom detta och de vanligaste är:  IFAK = Individual First Aid Kit. PDV = Pågående Dödligt Våld. MASCAL = Mass Casualty / Masskadesituation. Tourniquet = ett avsnörande förband som avser att stoppa blödningar. Stop The Bleed (STB) är ett internationellt utbildningsprogram för att öka kunskapen hos allmänheten hur man stoppar akuta blödningar. 
Den här typen av utrustning kan kännas ovan för många men vi ser att det redan i andra länder är lika självklart som att utrusta sin verksamhet med en hjärtstartare. Sverige har redan idag påbörjat arbetet med att gå åt samma håll.

Ferno Norden säljer kvalitetsprodukter för evakuering och färdigpackade första hjälpen väskor för Pågående Dödligt våld (PDV).

 

PDV  övning. Ferno Norden

Pågående dödligt våld (PDV) produkter för skola

Övningsmaterial för skolor

Att investera i egna utbildningsdockor för HLR sparar både tid och pengar för er verksamhet över tid. Vi har prisvärda övningsdockor med både barn- och vuxenfunktion inbyggt i dockan. Att stoppa en allvarlig blödning kan man göra på olika sätt med olika hjälpmedel därför har vi tagit fram övningsmaterial i vårt sortiment för detta. 
Flera av oss är instruktörer i STB så kontakta oss så berättar vi mer.

 

Övningsprodukter

Hygien i skola

Hygienskåpet a40Medi är en unik lösning på ett väl beprövat koncept. Magsjuka, influensa och förkylningar sprids snabbt inom barnomsorgen.
Det är svårt att rengöra leksaker, böcker, pysseltillbehör, kuddar med mera eftersom de inte tål höga temperaturer, desinfektions-medel eller till och med vattentvätt. Hygienskåpet a40Medi desinficerar textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Efter ozonbehandlingen kan artiklarna användas direkt.

Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, idrottsföreningar och förskolor med mera. 

Kontakta oss gärna för mer information om hur ozonprocessen fungerar. Vi har flera studier och testprotokoll utifrån användningsområde.

PDV  övning. Ferno Norden

Ozon-hygienskåp

Cookiescript_new