Räddning i slutna utrymmen

Räddningsarbete i slutna utrymmen ( confined spaces)

Räddning i slutna utrymmen eller confined spaces kan ofta vara i utsatta miljöer och kräver utrustning som inte tar stor plats men som ändå klarar uppgiften.
Vad definierar ett slutet utrymme?

Den gamla och nu ersatta AFS:en 1993:3 Arbete i slutet utrymme beskrev miljön kortfattat och bra.
”Med slutet utrymme avses ett utrymme där det på grund av otillräcklig ventilation kan bildas farlig atmosfär och där det är svårt att ta sig in och ut.”

Gäller det en arbetsplats så finns det tydliga lagar och föreskrifter som ställer krav på arbetsplatsens utformning, ventilation, riskbedömningar och utrustning m.m.

En del i detta arbetet är att ha en plan för räddning och evakuering vid akut skada eller sjukdom bland personalen. Här gäller det att ha en förberedd plan och utrustning på plats som klarar uppgiften. Val av utrustning styrs av förutsättningarna i miljön.Gäller det räddning i yttre miljö får man anpassa sig efter olyckssituationen.

- Går det att göra vertikala eller horisontella lyft?
- Behöver man säkra personens nacke och rygg?
- Måste evakueringen göras genom manhål?


Detta är vanliga frågor som man behöver diskutera före man gör val av produkter.

Nedan har vi listat de vanligaste produkterna kopplade till räddning i slutna utrymmen eller som generellt är svårtillgängliga och som klarar manhål.

Tveka inte att höra av er om ni önskar rådgivning i frågan.

 

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

 

Räddning i slutna utrymmen. Ferno Norden

Produkter för räddning i slutna utrymmen

Cookiescript_new