Räddning/rescue

Räddning och räddningsutrustning

Det är svårt att beskriva räddningsutrustning för räddningsuppdrag i generella termer då det kan röra sig ifrån allt ifrån vattenräddning, höghöjdsräddning, räddning i otillgänglig terräng samt i till exempel slutna utrymmen. Våra användare arbetar inom räddningstjänsten, ambulanssjukvården, Försvarsmakten, polisen, industrin, avancerade räddningsteam, sjöräddning, fjällräddning samt i frivilliga organisationer med mera. Utifrån uppdraget kan därför val och behov av utrustning variera stort. Läs mer om våra produkter i vår nya katalog!Klicka här!

En sak har alla våra produkter dock gemensamt, de är framtagna för att med hög kvalitet fungera i
lättare till avancerade räddningssituationer runt om över hela världen.

Vanliga frågor som vi ofta diskuterar med våra kunder före man gör val av produkter är:
- Går det att göra vertikala eller horisontella lyft?
- Behöver man av skadeskäl kunna säkra/rörelsebegränsa personens nacke och rygg?
- Måste evakueringen göras genom manhål?
- Ska räddningsuppdrag ske på hög höjd med till exempel helikopter?
- Varierar räddningssituationerna eller är det fasta positioner?
- Ska utrustningen förflyttas längre sträckor för hand?
- Sker räddning i vatten?
- Vem ska hantera utrustningen?

Att arbeta med räddning i sin profession ställer ofta krav på att kunna vara mer flexibel, uppdragen
kan variera och utrustningen behöver kunna anpassas eller kombineras utifrån det. Ett exempel på
det är att våra räddningsbårar som är särskilt utformade för att fungera i en teknisk räddningsmiljö
går att kombinera med flera andra produkter som räddningshjul, flythjälpmedel, bärselar samt tripoder.

Kontakta oss för personlig hjälp!
Räddningsutrustning Ferno Norden

 

Räddningsbårar

Ferno Norden har i över 40 år levererat räddningsbårar till olika verksamheter i Norden. Det finns några räddningsbårar som har blivit lite av en standard på marknaden. Det har skett en stor utveckling på området vilket innebär att vi idag kan erbjuda räddningsbårar och evakueringsutrustning med bättre funktioner, material, kvaliteter och för olika ändamål. Räddningsbårar är ett generellt uttryck för ganska många olika typer av bårar. Olika verksamheter benämner också räddningsbårar på olika sätt. Allt ifrån korgbår, baljbår, lyftbår, armébår
Då olycksplatser och situationer varierar har vi olika räddningsbårar med funktioner anpassade för specifika miljöer, allt ifrån trånga miljöer till räddning i skog och mark och för både vertikal och horisontell räddning.
För att se alla våra räddningsbårar klicka här!

Räddning i slutna eller trånga utrymmen

Räddning i slutna utrymmen eller confined spaces kan ofta vara i utsatta miljöer och kräver utrustning som inte tar stor plats men som ändå klarar uppgiften.
Vad definierar ett slutet utrymme? Den gamla och nu ersatta AFS:en 1993:3 Arbete i slutet utrymme beskrev miljön kortfattat och bra.
”Med slutet utrymme avses ett utrymme där det på grund av otillräcklig ventilation kan bildas farlig atmosfär och där det är svårt att ta sig in och ut.”
Gäller det en arbetsplats så finns det tydliga lagar och föreskrifter som ställer krav på arbetsplatsens utformning, ventilation, riskbedömningar och utrustning med mera.
En del i detta arbete är att man är ansvarig för att ha en plan för räddning och evakuering vid akut skada eller sjukdom bland personalen. Här gäller det att ha en förberedd plan och utrustning på plats som klarar uppgiften och som personalen kan hantera. Val av utrustning styrs av förutsättningarna i miljön.
Nedan har vi listat de vanligaste produkterna kopplade till räddning i slutna utrymmen eller som generellt är svårtillgängliga och som klarar manhål.

 

Räddning i slutna utrymmen. Ferno Norden

Produkter för räddning i slutna utrymmen

Vattenräddning

Vattenräddning och räddningsarbete i vatten och otillgängliga miljöer ställer höga krav på personal och utrustning. Ferno Norden är en global aktör med produkter speciellt framtagna för räddningsinsatser i vattenmiljö som evakueringsutrustning, räddningsbårar och flythjälpmedel med mera.
Ett räddningsuppdrag i vattenmiljö kan variera kraftigt och val av utrustning beror på skadeläget. 

 

 

Vattenräddning Ferno Norden

Produkter och tillbehör lämpliga för vattenräddning

Räddningsarbete i otillgängliga miljöer

Räddningsarbete i otillgängliga miljöer som i skog, mark och fjällräddning med mera ställer andra krav på utrustningen. Ibland måste utrustningen transporteras för hand och skadade personer räddas i branta miljöer.  
Ferno internationellt tillverkar även egna produkter speciellt framtagna för att just användas i miljöer som oländig terräng. Det är allt ifrån hjul till räddningsbårar till att nyttja material som titan för att klara att förflytta utrustning längre sträckor. Nedan ser ni produkter som specifikt används i dessa miljöer.

 

 

Räddningsarbete i otillgängliga miljöer. Ferno Norden

Produkter och tillbehör för räddningsarbete i otillgängliga miljöer

Tripod Quapod Bridgesystem

Räddningsuppdrag innebär ofta att man kan behöva lyfta upp en nödställd från brunnar, bergsklippor över kajkanter med mera. Den här typen av avancerad räddning innebär att man behöver hjälp av en tripod, quapod eller större system som Arachnipod bridge.
Alla våra produkter inom detta område är genomtänkta för att snabbt kunna anpassas utifrån olika räddningsuppdrag. Allt för att fungera i professionella räddningsinsatser.
Nedan ser du våra produkter för detta ändamål.

 

 

Tripod Quapod Bridgesystem Ferno Norden

Tripod Quapod Bridgesystem produkter

Cookiescript_new