Patienthantering- förflyttning av tunga patienter

Patienthantering- Heavy duty

Ferno Norden AB har arbetat nära våra kunder sedan 40 år tillbaka med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning.
Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav som inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom försvarsmakten. Vi får allt oftare frågor om produkter och önskemål om rådgivning i hur man förflyttar överviktiga patienter (bariatriska patienter) på ett så ergonomiskt sätt som möjligt. Utrustningen som presenteras här är anpassad för att möta de krav som idag ställs för att förflytta de tyngre patienterna framförallt i prehospital miljö där situationerna kan variera kraftigt.
Du finner madrasser, glid lakan, glidbrädor och mycket annat men även bårsystem och korg-/räddningsbårar som är lämpade för effektiv och ergonomisk förflyttning av tunga patienter eller sk. Heavy duty.

 

Pasienthåndtering. Ferno Norden

Utrustning för patienthantering

Förflyttning av överviktiga patienter

Våra produkter för transfer/ förflyttning av överviktiga patienter är samtliga framtagna för att ge en säker och ergonomisk förflyttning.
Våra madrasser och bär-lakan är specialbehandlade för att ge så optimal glidfunktion som möjligt som möjliggör förflyttning genom att dra patienten på markytan men även ner från trappor istället för att behöva lyfta patienten. Vår glidbräda Ferno model XL lämpar sig väl för större patienter och fär förflyttning av tunga patienter i trånga utrymmen kan du läsa mer om Minitranz förflyttningsbår som även den har "slide material" på undersidan för att underlätta markförflyttning av tunga överviktiga patienter.

Patientförflyttning. Ferno Norden

Utrustning för förflyttning av överviktiga patienter

Rörelsebegränsning av tunga patienter

Våra system för rörelsebegränsning av tunga patienter är världsledande. Med EasyFix Plus vakuum madrass tillsammans med trappsatsen Step by Step ger flexibilitet vid olika tillstånd som trauma, medvetslöshet och frakturer och gör att du kan förflytta tunga patienter utan att behöva lyfta i onödan. Läs mer om vår bår Ferno POWERX 400 KG, Scoop EXL eller vår smidiga multimover Arctic SAANA som ger en smidig förflyttning samtidigt som den skyddar patienten mot nedkylning. Ferno Norden kan rörelsebegränsning av tunga personer.

Pasienttransport. Ferno Norden

Produkter för rörelsebegränsning av tunga patienter

Cookiescript_new