Patienthantering- förflyttning av tunga patienter

Patienthantering- Heavy duty

Ferno Norden AB har arbetat nära våra kunder sedan 40 år tillbaka med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning.
Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav som inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom försvarsmakten. Vi får allt oftare frågor om produkter och önskemål om rådgivning i hur man förflyttar överviktiga patienter (bariatriska patienter) på ett så ergonomiskt sätt som möjligt. Utrustningen som presenteras här är anpassad för att möta de krav som idag ställs för att förflytta de tyngre patienterna framförallt i prehospital miljö där situationerna kan variera kraftigt.
Du finner madrasser, glid lakan, glidbrädor och mycket annat men även bårsystem och korg-/räddningsbårar som är lämpade för effektiv och ergonomisk förflyttning av tunga patienter eller sk. Heavy duty.

 

Pasienthåndtering. Ferno Norden

 

Förflyttning av överviktiga patienter

Våra produkter för transfer/ förflyttning av överviktiga patienter är samtliga framtagna för att ge en säker och ergonomisk förflyttning.
Våra madrasser och bär-lakan är specialbehandlade för att ge så optimal glidfunktion som möjligt som möjliggör förflyttning genom att dra patienten på markytan men även ner från trappor istället för att behöva lyfta patienten. Vår glidbräda Ferno glidbräda modell XL lämpar sig väl för större patienter och för förflyttning av tunga patienter i trånga utrymmen kan du läsa mer om Minitranz förflyttningsbår som även den har "slide material" på undersidan. Ibland kan ett komplement av hypotermiprodukter som skyddar och tål belastning vara ett bra hjälpmedel, se vår smidiga multimover Arctic SAANA.

Patientförflyttning. Ferno Norden

Utrustning för förflyttning av överviktiga patienter

Rörelsebegränsning av tunga patienter

Våra system för rörelsebegränsning av överviktiga  patienter är världsledande. Med EasyFix Plus vakuummadrass kan du på ett enkelt sätt rörelsebegränsa och förflytta en patient vid olika tillstånd som trauma, medvetslöshet och frakturer. Tillsammans med trappsatsen Step by Step kan du förflytta tunga patienter utan att behöva lyfta i onödan, även i trappor.  Med Extender kit till Scoop EXL har du idag möjlighet att bredda Scoopbåren, detta för att möta kraven för rätt hantering vid rörelsebegränsning även för den här patientgruppen. Ferno Norden har utrustningen för rörelsebegränsning även för tunga personer.

Pasienttransport. Ferno Norden

Produkter för rörelsebegränsning av tunga patienter

Cookiescript_new