Skola  - Evakuering, förstahjälpen & PDV

Vi på Ferno Norden har under de senaste 40 åren arbetat nära våra kunder i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav bl.a. inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom försvarsmakten. 
Skollagen är tydlig i att alla barn och ungdomar ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet oavsett var de bor eller deras bakgrund. Bristande tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning räknas även sedan 2015 som diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Idag har många skolor kommit långt med att lösa tillgängligheten i olika miljöer men ofta missar man behovet av utrymningshjälpmedel för dem som har ett funktionshinder eller av annan anledning inte kan ta sig ut snabbt på egen hand oavsett om det är personal, elev eller tillfälliga besökare. 
Skolor är idag duktiga på systematiskt brandskyddsarbete och har handlingsplaner för brand med utrymningsanvisningar och uppsamlingsplatser, men gäller det alla?

Skolan är en miljö där det vistas många människor och där man ofta eftersträvar en stor öppenhet, ibland dygnet runt när det kommer till högskolor och universitet.
När man pratar om evakuering så tänker man ofta på brand men det kan räcka med ett tillfälligt  elavbrott på en skola för att behov av evakueringsutrustning kan bli aktuellt då hissen inte går att använda.

 Vilken lösning och vilka produkter som passar för just er verksamhet styrs självklart av de lokala förutsättningarna men även av olika föreskrifter samt av det förebyggande arbetsmiljö- och krishanteringsarbete ni har gjort på er skola. Det kan röra sig om evakueringsstol, trappstol eller evakueringsmadrass m.m.

Hör gärna av er för råd om vilken utrustning som kan vara mest lämplig utifrån er verksamhet.

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

Första hjälpen väskor räddar liv - Ferno Norden

 

 

Evakueringsprodukter för skola

Första hjälpen på skola

Första hjälpen är ofta avgörande och räddar liv. Arbetsmiljölagen ger arbetsgivare huvudansvaret för att första hjälpen utrustning finns tillgänglig och är anpassad efter verksamheten. I det lokala arbetsmiljöarbetet och handlingsplan för beredskap kan det vara svårt att utvärdera vilken nivå och bredd av första hjälpen produkter man skall välja för sin krisberedskap? 

Vi har tagit fram flexibla första hjälpen väskor som både kan monteras på vägg och snabbt tas med när så krävs.
Med stöd av de lagkrav som ställs i enlighet med  (2003:778) om Skydd mot olyckor  samt Arbetsmiljölagen  (föreskriften AFS 1999:07 - Första hjälpen och krisstöd)  har vi på Ferno Norden tagit fram färdigpackade Första hjälpen väskor som passar för verksamheter som exempelvis skolor och publika miljöer.


Samtliga paket kan skräddarsys utifrån pågående verksamhet på skolan och kompletteras med exempelvis hjärtstartare (defibrillator / AED), tourniquet, blodstoppare, avsnörande förband mm.
Ferno Norden erbjuder färdiga och anpassade kvalitetsprodukter för Första hjälpen, Evakuering och Pågående dödligt våld (PDV).

 

Evakuering PDV - Ferno Norden

Första hjälpen på skola

Pågående dödligt våld (PDV)

PDV eller Pågående dödligt våld har dessvärre blivit ett begrepp som ställer helt andra krav på samhället i stort. Riskanalyser visar på ökande våld och terrorhot och att offentliga verksamheter och även skolor behöver ha en bättre krisberedskap för trauma.
Ofta hanteras denna typ av frågor av säkerhetsstrateg eller säkerhetsansvarig.
Att ha en akutväska packad för svårare blödningar och skador kan vara helt livsavgörande då det kan dröja innan professionell hjälp når fram.
Det finns många begrepp inom detta och de vanligaste är:  IFAK = Individual First Aid Kit. PDV = Pågående Dödligt Våld. MASCAL = Mass Casualty / Masskadesituation. Tourniquet = ett avsnörande förband som avser att stoppa blödningar. Stop The Bleed (STB) är ett internationellt utbildningsprogram för att öka kunskapen hos allmänheten hur man stoppar akuta blödningar. 

Den här typen av utrustning kan kännas ovan för många men vi ser att det redan i andra länder är lika självklart som att utrusta sin verksamhet med en hjärtstartare. Sverige har redan idag påbörjat arbetet med att gå åt samma håll.
Därför har vi tagit fram övningsmaterial i vårt sortiment för detta. Flera av oss är instruktörer i STB så kontakta oss så berättar vi mer. 


Ferno Norden säljer kvalitetsprodukter för evakuering och färdigpackade första hjälpen väskor för Pågående Dödligt våld (PDV).

 

PDV  övning. Ferno Norden

PDV ( Pågående Dödligt Våld) produkter

Cookiescript_new