Hotell och konferens  - Evakuering och förstahjälpen

Ferno Norden arbetar med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav bl.a. inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom försvarsmakten. 

I takt med att kraven ökar på lika tillgänglighet till fastigheter där rörelsebegränsade skall kunna ha samma möjlighet till tillträde till lokaler, så ökar även kraven på att alla skall kunna evakueras från en byggnad eller en lokal.
Ofta nog brister många hotell och konferensanläggningar på just denna punkten och vi på Ferno Norden ser därför en ökad efterfrågan för våra evakueringsprodukter från just hotell, konferensanläggningar och shoppingcenter. 
Hotell och offentliga byggnader har enligt lag ett systematiskt brandskyddsarbete och har även handlingsplaner för brand med utrymningsanvisningar och uppsamlings-platser. Dessa planer är dock ofta upprättade med utgångspunkten att de som skall evakueras själva kan ta sig ut ur byggnaden?

När man pratar om evakuering så tänker man ofta kanske på just brand men det kan räcka att det är ett tillfälligt  elavbrott för att behov av evakueringsutrustning kan bli aktuellt då hissen inte går att använda.

Oavsett lösning och vilka produkter som passar för just er verksamhet så är de lokala förutsättningarna viktigast. Det kan röra sig om evakueringsstol, trappstol eller evakueringsmadrass m.m.

Välkommen att höra av dig till oss så skall vi hjälpa dig med råd för just din verksamhet.

Kontakta oss för personlig hjälp!

Första hjälpen väskor räddar liv - Ferno Norden

 

 

Evakueringsprodukter för hotell och konferensanläggningar

Första hjälpen på hotell och konferensanläggningar

Första hjälpen utrustning skall vara lättillgänglig och ofta finns sådan på plats i exempelvis receptionen på ett hotell eller på en konferensanläggning. Tyvärr händer ofta olyckor på andra ställen i byggnaden vilket innebär att utrustningen man har skall enkelt kunna tas med.. Ferno Norden  arbetar sedan snart 40 år med utryckningspersonal och har produkter anpassade för just hantering av olyckor.
Om någon gäst skadat sig på ditt hotell är det självklart att du tar din första hjälpen väska eller förstahjälpen ryggsäck med dig till gästen direkt

Ferno Norden har flexibla första hjälpen väskor som du både kan montera på vägg eller snabbt ta med när så krävs.

Om du vill så kan vi skräddarsy just din väska och kompletteras med exempelvis hjärtstartare (defibrillator / AED), tourniquet, blodstoppare, avsnörande förband mm.
Vi på Ferno Norden erbjuder färdiga och anpassade kvalitetsprodukter för Evakuering och första hjälpen till Hotell och konferensanläggningar.

 

Förstahjälpen för hotell och konferens - Ferno Norden

Första hjälpen produkter för hotell & konferensanläggningar

Cookiescript_new