Evakuering, första hjälpen och Stop The Bleed för offentliga miljöer

Första hjälpen är ofta avgörande och räddar liv. Arbetsmiljölagen ger arbetsgivare huvudansvaret för att första hjälpen utrustning finns tillgänglig och är anpassad efter verksamheten. I det lokala arbetsmiljöarbetet och handlingsplan för beredskap kan det vara svårt att utvärdera vilken nivå och bredd av första hjälpen produkter man skall välja för sin krisberedskap? Arbetar du inom Skola, Hotell eller exempelvis i Butik har vi produkterna du behöver. Vi på Ferno Norden har arbetat nära våra kunder i 40 år med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning som ex. akutväskor, sjukvårdsväskor och första hjälpen väskor.
När olyckan är framme eller vid pågående dödligt våld (PDV) är det inte alltid så att de rutiner man byggt upp i sitt lokala arbetsmiljöarbete räcker till. Vid elavbrott/brand på ett hotell, skola eller annan offentlig byggnad kan särskilda behov uppstå vid en utrymning för exempelvis en skadad eller funktionshindrad person. Att ha en evakueringsmadrass, evakuerings stol eller att enkelt kunna ta med sig ett första hjälpen kit till den skadades plats är viktigt. Vi har tagit fram flexibla första hjälpen väskor som både kan monteras på vägg och snabbt tas med när så krävs.
Med stöd av de lagkrav som ställs i enlighet med (2003:778) om Skydd mot olyckor samt Arbetsmiljölagen (föreskriften AFS 1999:07 - Första hjälpen och krisstöd) har vi på Ferno Norden tagit fram färdigpackade Första hjälpen väskor som passar för verksamheter som exempelvis hotell, skola, butik, resebransch och publika miljö.
Samtliga paket kan skräddarsys och kompletteras med exempelvis hjärtstartare ( defibrillator / AED ), tourniquet, blodstoppare, avsnörande förband mm.
Ferno Norden erbjuder färdiga och anpassade kvalitetsprodukter för Första hjälpen, Evakuering och Pågående dödligt våld.

Första hjälpen väskor räddar liv - Ferno Norden

 

 

Första hjälpen väska räddar liv

Evakueringsutrustning offentliga miljøer

Evakuering med bår, evakuering med bärstol eller evakueringsmadrass är i vissa verksamheter och situationer nödvändigt att planera för. När man pratar om evakuering så tänker man ofta brand men det kan räcka med ett elavbrott på ett hotell, skola eller annan offentlig byggnad för att behov av evakueringsutrustning skall komma att behövas. Vilken lösning och vilka produkter som passar för just din verksamhet styrs självklart av de lokala förutsättningarna men även av olika föreskrifter samt av det förebyggande arbetsmiljö- och krishanteringsarbete ni gjort på företaget.
Ferno Norden som arbetat med polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård sedan många år har stor erfarenhet av hur utryckningsverksamheterna väljer bårar och annan utrustning för evakuering och första hjälpen och/eller trauma.
Vi har nedan satt samman ett antal färdiga paket och produkter för evakueringsutrustning till hotell och skola.

 

Evakuering PDV - Ferno Norden

Evakueringsutrustning

Pågående dödligt våld (PDV)

PDV eller Pågående dödligt våld har dessvärre blivit ett begrepp som ställer helt andra krav på samhället i stort. Riskanalyser visar på ökande våld och terrorhot och att offentliga verksamheter och miljöer som skolor, hotell och butiker behöver ha en bättre krisberedskap för trauma.
Ofta hanteras denna typen av frågor av  säkerhetsstrateg eller säkerhetsansvarig.
Att ha en akutväska packad för svårare blödningar och skador kan vara helt livsavgörande då det kan dröja innan professionell hjälp når fram.
Behov ökar därför även av evakuerings utrustning som evakueringsmadrass och evakueringsstol, bårar, bärstolar och anpassade Första Hjälpen väskor med tourniquet, blodstoppare, avsnörande förband mm för pågående dödligt våld.
Det finns många begrepp inom detta och de vanligaste är:  IFAK = Individual First Aid Kit. PDV = Pågående Dödligt Våld. MASCAL = Mass Casualty / Masskadesituation. Tourniquet = ett avsnörande förband som avser att stoppa blödningar. Stop The Bleed är ett internationellt utbildningsprogram för att öka kunskapen hos allmänheten hur man stoppar akuta blödningar. 


Ferno Norden säljer kvalitetsprodukter för evakuering och färdigpackade första hjälpen väskor för Pågående Dödligt våld (PDV).

 

PDV  övning. Ferno Norden

Stop The Bleed produkter

Cookiescript_new