Offentliga miljöer - Evakuering och förstahjälpen

Ferno Norden är specialiserade på frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav, såsom inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och Försvarsmakten. Med ökade krav på tillgänglighet för personer med rörelsebegränsningar i offentliga byggnader, ökar också kraven på att alla ska kunna evakueras från en byggnad eller lokal.

Det är vanligt att offentliga byggnader och lokaler, inklusive bibliotek, terminaler, kontor, köpcenter, hotell och andra offentliga platser har brister i sina evakueringsplaner och utrustning för personer med rörelsebegränsningar. Därför ser Ferno Norden en ökad efterfrågan på sina evakueringsprodukter från dessa typer av offentliga miljöer.

Enligt lag krävs det att offentliga byggnader och lokaler har ett systematiskt brandskyddsarbete och handlingsplaner för brand med utrymningsanvisningar och uppsamlingsplatser. Men dessa planer är ofta upprättade med utgångspunkten att personer själva kan ta sig ut ur byggnaden.

När det gäller evakuering i offentliga miljöer, så är det viktigt att ha utrustning som passar för de lokala förutsättningarna. Det kan vara allt från en evakueringsstol till en trappstol eller en evakueringsmadrass.

Oavsett vilken lösning som passar för en specifik offentlig miljö, så är Ferno Norden experter på att ge råd och hjälp för att säkerställa möjligheten för en säker evakuering för alla.

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

Första hjälpen väskor räddar liv - Ferno Norden

 

 

Evakueringsprodukter för offentliga miljöer

Första hjälpen för offentliga miljöer

I publika miljöer där det kan samlas många olika människor finns det alltid en risk att det sker oväntade olyckor. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgänglig och finnas på plats i offentliga miljöer såsom till exempel receptioner i byggnader, bibliotek, terminaler, kontor, köpcenter, hotell och andra offentliga platser. Tyvärr kan olyckor inträffa på andra ställen i eller utanför byggnaden, vilket innebär att första hjälpen-utrustningen ska vara lätt att ta med sig till olycksplatsen. Ferno Norden har sedan snart 40 år tillbaka arbetat med utryckningspersonal och har produkter anpassade för hantering av olyckor.
Om någon har skadat sig i en offentlig miljö är det självklart att första hjälpen-väskan eller ryggsäcken tas med till den skadade personen direkt. Ferno Nordens flexibla första hjälpen-väskor kan monteras på väggen för att snabbt tas med vid behov.

PDV, pågående dödligt våld och allvarlig blödning är ett begrepp som fler och fler blir bekantamed idag. För att kunna agera i en akut situation oavsett orsak måste man vara förberedd! I Sverige utbildar man på många ställen idag i hur man stoppar en allvarlig blödning samtidigt med HLR-utbildning. Ett sätt att vara förberedd är att ha ett färdigt kit för att stoppa en allvarlig blödning på arbetsplatsen eller i bilen. Den som står bredvid när något händer är den som kan göra skillnad!
Vi på Ferno Norden kan skräddarsy en väska för just din verksamhet, som kan innehålla produkter såsom hjärtstartare (defibrillator / AED), tourniquet, tryckförband och mycket mer som är lämpligt för just er verksamhet. Vi erbjuder både färdiga och anpassade lösningar med kvalitetsprodukter för första hjälpen till offentliga miljöer.

 

Förstahjälpen för hotell och konferens - Ferno Norden

Första hjälpen produkter för offentliga miljöer

Cookiescript_new