Industri- och Byggmiljö, räddning, evakuering och Första hjälpen

Att ha ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete och krisberedskapsplan är ett lagkrav som innebär att man med jämna mellanrum behöver se över den utrustning man kan komma att behöva i händelse av en olycka eller en krissituation på arbetsplatsen.

Ferno Norden AB har arbetat nära våra kunder sedan 40 år med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning.
Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav som inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom försvarsmakten.
Ferno Norden har produkter som används av sjukvård- och räddningspersonal världen över och som väl täcker de behov man har inom industri och byggmiljö i Sverige när vi pratar om räddning, evakuering och Förstahjälpen.

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

Räddning vid olycka eller tillbud

Inom industriella miljöer och verksamheter ställs höga krav på säkerhet och funktion. Ferno Norden har räddningsbårar och Första hjälpen produkter som används världen över av våra kunder inom byggbransch, gruvindustri, oljeborrning kemikalieindustri med flera.
Ferno Norden har flertalet lösningar avseende räddningsbårar oavsett vad du väljer att kalla dem för:
korgbår, basket stretcher, räddningsbårar för vertikala och horisontella lyft samt för slutna utrymmen, (confined spaces).
Du hittar även enkla hopvikbara sjukvårdsbårar (armébår) med filt, spineboard, ryggbräda med mera.
Att ha rätt utrustning vid olycka eller tillbud kan rädda liv.
Som minimikrav skall arbetsgivaren enligt lag tillhandahålla och underhålla lämplig räddningsutrustning och ofta är kraven ännu mer långtgående.

Ferno Norden har kompetensen och produkterna och hjälper dig som söker efter Första hjälpen produkter och räddningsbårar vid olycka eller tillbud inom industri och byggbransch.

 

Räddningsbårar för industri och byggbransch. Ferno Norden

Räddningsbårar och tillbehör

 

Som nämnts ovan har Ferno Norden AB levererat räddningsbårar till professionella användare i Norden under 40 års tid. Det finns några räddningsbårar som har blivit lite av en standard på marknaden. Det skett en stor utveckling på området vilket innebär att vi idag kan erbjuda räddningsbårar och evakueringsutrustning med bättre funktioner, material, kvalitéer och för olika ändamål.

Nedan hittar du de våra mest sålda produkter för industrin, önskar du se hela vårt sortiment så besök ”Räddningsutrustning” under produkter.

Tveka inte att höra av dig om något är oklart eller om du önskar råd.

 

Produkter Räddningsbårar och tillbehör

Slutna utrymmen / confined space

Inom industrin och i olika byggmiljöer pågår ofta arbeten i speciellt utsatta miljöer som vi benämner som slutna utrymmen eller confined spaces.

Vad definierar ett slutet utrymme?

Den gamla och nu ersatta AFS:en 1993:3 Arbete i slutet utrymme beskrev miljön kortfattat och bra.
”Med slutet utrymme avses ett utrymme där det på grund av otillräcklig ventilation kan bildas farlig atmosfär och där det är svårt att ta sig in och ut.”

Det finns tydliga lagar och föreskrifter som ställer krav på arbetsplatsens utformning, ventilation, riskbedömningar och utrustning m.m.

En del i detta arbetet är att ha en plan för räddning och evakuering vid akut skada eller sjukdom bland personalen. Här gäller det att ha en förberedd plan och utrustning på plats som klarar uppgiften. Val av utrustning styrs av förutsättningarna i miljön.

Går det att göra vertikala eller horisontella lyft?
Behöver man säkra personens nacke och rygg?
Måste evakueringen göras genom manhål?
o.s.v.

Detta är vanliga frågor som man behöver diskutera före man gör val av produkter.

Nedan har vi listat de vanligaste produkterna kopplade till räddning i slutna utrymmen eller som generellt är svårtillgängliga och som klarar manhål.

Tveka inte att höra av er om ni önskar rådgivning i frågan.

 

Första hjälpen och hjärtstartare (AED) och för industri. Ferno Norden

Produkter för slutna utrymmen

Första hjälpen och hjärtstartare för industri- och byggföretag

Första hjälpen kopplas för många ihop med en enkel förbandslåda eller tavla med det är så mycket viktigare än så.

Många allvarliga situationer har bevisat att den första insatsen av dem som finns närmast till hands kan vara direkt livsavgörande.

Det gäller allt ifrån Hjärt-lungräddning till livshotande blödningar eller brännskador.

Den vetskapen gör att man bör planera för att göra en insats snabbt på plats.

Vi packar genomtänkta sjukvårdsväskor för olika verksamheter där tanken är att man snabbt ska kunna ta med sig utrustningen till den nödställda. En olycka sker sällan under ett förbandsskåp!

Som även nämnts ovan bör man även ha tillgång till smarta förflyttningshjälpmedel för att om möjligt kunna förflytta den skadade för snabbare professionell hjälp.

Nedan har vi sammanställt vanligt efterfrågad utrusning inom industrin och byggbranschen vad gäller Första hjälpen.

För att se hela vårt sortiment vänligen se under produkter och HLR eller akutmedicinsk utrustning.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

 

Första hjälpen och hjärtstartare (AED) och för industri. Ferno Norden

Hjärtstartare med tillbehör

Hjärtstartare

Cookiescript_new