Industri & byggmiljö - Räddningsbårar och Förstahjälpen

Att ha ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete och krisberedskapsplan är ett lagkrav som innebär att
man med jämna mellanrum behöver se över den utrustning man kan komma att behöva i händelse av

en olycka eller en krissituation på arbetsplatsen.

Ferno Norden har produkter som används av sjukvård- och utryckningspersonal världen över och som

väl täcker de behov man har inom industri och byggmiljö i Sverige inom områdena evakuering, räddningsbårar och förstahjälpen.

Räddningsbårar vid olycka eller tillbud

Inom industriella miljöer och verksamheter ställs höga krav på säkerhet och funktion. Ferno Norden har räddningsbårar  och första hjälpen produkter som används världen över av våra kunder inom byggbransch,  gruvindustri, oljeborrning kemikalieindustri med flera.
Ferno Norden har flertalet lösningar avseende sjukvårdsbårar oavsett vad du väljer att kalla dem för:
korgbår, basket stretcher,  räddningsbårar för vertikalt och horisontellt läge samt för trånga utrymmen  (confined spaces).
Du hittar även enkla hopvikbara sjukvårdsbårar med filt, spineboard, ryggbräda med mera.
Kärt barn har många namn men vi har valt att kalla det för räddningsbårar vid olycka eller tillbud inom industri.
Att ha rätt räddnings bårar vid olycka eller tillbud kan rädda liv.
Som minimikrav skall arbetsgivaren enligt lag tillhandahålla och underhålla lämplig räddningsutrustning och ofta är kraven ännu mer långtgående. Ferno Norden har kompetensen och produkterna och hjälper dig som söker efter första hjälpen produkter, räddningsbårar vid olycka eller tillbud inom industri och byggbransch.

 

Räddningsbårar för industri och byggbransch. Ferno Norden

Räddningsbårar

Första hjälpen och hjärtstartare (AED) till industri-företag

Våra första hjälpen väskor och första hjälpen ryggsäckar kan du köpa färdigpackade eller individuellt anpassade där du kan komplettera med valfri defibrillator/ hjärtstartare (AED) och även annan sjukvårdsutrustning för hjärt-lungräddning (HLR).
Vi erbjuder även förband för brännskada, ögon-dusch samt förbands-material för stora blödningar och trauma.
Samtliga av våra produkter är väl lämpade för bygg-bransch och industriell verksamhet och klarar de höga kvalité och certifieringskrav som ställs på räddningsbårar och första hjälpen utrustningen.
Ferno Norden arbetar med räddningstjänst och ambulanspersonal världen över och vet vad som behövs i akuta situationer för att rädda liv. Så behöver du första hjälpen och hjärtstartare (AED) utrustning så är du välkommen till oss på Ferno Norden.

 

Första hjälpen och hjärtstartare (AED) och för industri. Ferno Norden

Första hjälpen och hjärtstartare

Cookiescript_new