Idrott, Bad och Spa

Vi på Ferno Norden har under de senaste 40 åren arbetat nära våra kunder i de nordiska länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav bl.a. inom ambulanssjukvård, räddningstjänst, polis och inom Försvarsmakten.

Inom Idrotten så kopplas ofta Första hjälpen för många ihop med en enkel förbandslåda eller tavla men det är så mycket viktigare än så. Många allvarliga situationer har bevisat att den första insatsen av dem som finns närmast till hands kan vara direkt livsavgörande.
Det gäller allt ifrån Hjärt-lungräddning till livshotande blödningar eller andra akuta skador. Vetskapen om det gör att man bör planera för en snabb insats på plats.
Arbetar man med aktiviteter som innefattar bad och annan idrottsutövning och där det regelbundet samlas många besökare, vet man att det händer olyckor med jämna mellanrum och därför är det viktigt att vara förberedd på rätt sätt.

 I det lokala arbetsmiljöarbetet och handlingsplan för beredskap kan det vara svårt att utvärdera vilken nivå och bredd av första hjälpen produkter man skall välja för sin krisberedskap.
Det kan röra sig ifrån enkla idrottsskador som stukningar och skärsår till misstänkta nack- och ryggskador, vattenlivräddning och nedkylning (hypotermi).
Vi har tagit fram flexibla första hjälpen väskor som både kan monteras på vägg och snabbt tas med när så krävs. Samtliga paket kan skräddarsys utifrån er verksamhet och vi har även färdigpackade sjukvårdsväskor för t.ex. kampsporter.

För att se hela vårt förbandssortiment vänligen se under produkter och akutmedicinsk utrustning. Tveka inte att höra av dig om du har frågor om vilken utrustning som kan vara mest lämplig för er verksamhet.

 

Vårdboenden

Första hjälpen produkter 

 

Pågående dödligt våld PDV


PDV eller Pågående dödligt våld har dessvärre blivit ett begrepp som ställer helt andra krav på samhället i stort. Riskanalyser visar på ökande våld och terrorhot och att offentliga verksamheter behöver ha en bättre krisberedskap för trauma. Ofta hanteras den här typen av frågor av säkerhetsstrateg eller säkerhetsansvarig.
Att ha en akutväska packad för svårare blödningar och skador kan vara helt livsavgörande då det kan dröja innan professionell hjälp når fram.
Det finns många begrepp inom detta och de vanligaste är:  IFAK = Individual First Aid Kit. PDV = Pågående Dödligt Våld. MASCAL = Mass Casualty / Masskadesituation.
Tourniquet = ett avsnörande förband som avser att stoppa blödningar. Stop The Bleed är ett internationellt utbildningsprogram för att öka kunskapen hos allmänheten hur man stoppar akuta blödningar. 
Den här typen av utrustning kan kännas ovan för många men vi ser att det redan i andra länder är lika självklart som att utrusta sin verksamhet med en hjärtstartare. Sverige har redan idag på nationell nivå påbörjat arbetet med att gå åt samma håll.
Ferno Norden säljer kvalitetsprodukter för evakuering och färdigpackade första hjälpen väskor för Pågående Dödligt våld (PDV).

PDV utrustning

Evakuering

Många förknippar evakuering med brand.
Förutom evakuering vid brand kan det också vara avgörande att kunna förflytta en sjuk eller skadad person på ett säkert sätt ifrån en publik miljö i väntan på professionell sjukvård. Både av integritetsskäl och för att verksamheten ska kunna fortsätta. Många lokaler är mycket genomtänkta vad gäller tillgänglighet. Vi ser dock ofta att man missar när det gäller frångänglighet.

Kan alla, även de med funktionsnedsättning ta sig ut ur era lokaler på ett snabbt sätt även om hissen slutar fungera eller inte ska användas. Då har ni lyckats!

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

Sport,bad och spa utrustning

Evakueringsutrustning. 

 

Vattenräddning

När man har en verksamhet kopplat till aktivitet i vatten medför det naturligtvis även en ökad risk för skador och räddning i vatten. 
Att på ett enkelt sätt få upp en person ur vattnet kan vara en utmaning utan rätt utrustning. Misstänker man dessutom en skada efter t.ex. dykning ställs ytterligare krav på handhavandet.
Ferno Norden arbetar med utrustning som dagligen används inom ambulanssjukvården och räddningstjänsten där man hanterar den här typen av olyckor och skador. Två viktiga funktioner är att säkra nacke och rygg samtidigt som man snabbt får upp den nödställde ur vattnet för att sedan även motverka nedkylning (hypotermi).
Tveka inte att höra av dig om du har frågor om vilken utrustning som kan vara mest lämplig för er verksamhet.

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

Førstehjelpsveske. Ferno Norden

Produkter för vattenräddning. 

 

Cookiescript_new