Räddningstjänst

Ozoneringsskåp Hygio för räddningstjänst  I Fernonorden

Räddningskläder och -utrustning bär ofta spår av sot, rök och bränsle som är svårt att få bort. Lukten av sot och bränsle sitter kvar trots att kläderna och utrustningen tvättats. 
Ozon har en neutraliserande effekt på PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) som är kraftigt cancerframkallande och ett stort problem för framförallt räddningstjänstpersonal 
som utsätts för detta i samband med insatser. 

 

PAH utgör en extra exponeringskälla i räddningstjänsten och är en hälsorisk för hela personalen. 
Hygienskåp ozon a40Medi neutraliserar PAH, bakterier, virus, sporer och mögel. Utan att slita på utrustning och kläder. 
Med Hygienskåp ozon a40Medi  kan man spara hundratusentals kronor om året eftersom man kan återanvända förorenad, men i övrigt användbar utrustning som annars hade kasserats.

 

  • Ozonering av utrustning för rädningstjänst Läs mer!
     
  • Cancerrisker inom räddningstjänst.  Läs mer!
     
  • Test av Hygienskåp ozon a40Medi.  Läs mer!
 

 

Cookiescript_new