Hygienskåp Ozon a40Medi

Hygienskåpet a40Medi desinficerar textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Många redskap och hälsovårdstillbehör är svåra att desinficera då de inte tål desinfektionsmedel, höga temperaturer eller tvätt / tvättmaskin.
 
Hygienskåpet a40Medi kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och hjälmar. Man kan även behandla elektronik, som till exempel datorer, kommunikationsutrustning och mätutrustning. Hygienskåpet a40Medi används av bland annat sjukvård, polis, räddningstjänst, omsorg, förskolor och idrottsförningar m.m.
 
Efter ozonbehandlingen kan utrustningen användas direkt. Erfarenheten är att när det är lätt att desinficera saker, så gör man det oftare.

Titta gärna på vår svenska katalog! Läs mer!

 

Kontakta oss för personlig hjälp!

 

 

Fördelar med Hygienskåp Ozon a40Medi

Ozoneringsskåp I Fernonorden
  • Kan användas för rengöring av kläder, utrustning och arbetsredskap. Ozon ger en luktneutralisering och desinficering då den avdödar mikroorganismer som bakterier, virus, sporer och mögel. 
  • Ozonets renande egenskaper används inom flera områden. Det används för att reducera mängden fett i ventilationskanaler i storkök, för att minska lukten från fettavskiljare, för att luktsanera miljörum, hotellrum, bostäder. Ozon används också för att desinficera luft eller vatten i olika tekniska processer
  • Hygienskåp a40Medi har anpassade program och högre desinfektionseffekt och kan därför användas inom sjukvård, akutvård, räddningstjänsten och barn- och äldreomsorgen. Kläder/uniformer och utrustningen som kan vara svårt att få rena och desinficerade med traditionella metoder. 
  • Hygienskåp a40Medi är mycket lätt att använda. Lägg in föremålen som ska behandlas i skåpet så att luften kan cirkulera mellan dem. Välj program på panelen och tryck på start. LED-lamporna visar programmets förlopp och när det är färdigt. Dörrens låses automatiskt under behandlingen.
  • Hygienskåpet a40Medi kan användas i alla vanliga torra och varma lokaler. Det är tyst, stör inte arbetet och släpper inte ifrån sig någon lukt. Det producerar ozon av luften i skåpet och neutraliserar det till vanligt syre igen innan programmet är slut. Rengöringsprocessen sker i ett slutet system och skåpet ska inte anslutas till något ventilationssystem.
    Hygienskåpet a40Medi utvecklas och tillverkas i Finland och är CE-märkt.

Läs mer om branschspecifika fördelar här:

 

Polis

 

Räddningstjänst

 

Sjukvård

 

Barnomsorg

 

 

Cookiescript_new