Vårt hållbarhetsarbete

 

Ferno Norden - vi tänker på miljön!

Ferno Norden är inte bara en ledande aktör inom vårt verksamhetsområde; vi ser oss även som en rådgivare  och pådrivare för det gröna skiftet. Vår vision är att proaktivt bidra till FN:s hållbarhetsmål och genom samarbete, innovation och ansvarstagande verka för en bättre framtid Läs gärna vidare på gruppens sida för hållbarhet här!

Vårt engagemang inom produktlösningar:
 • Vi levererar produkter av hög kvalitet som passar den nordiska marknaden, vilket är möjligt tack vare våra etablerade relationer med leverantörer och tillverkare som delar vår hållbarhetsvision. 
• Genom att välja kvalitetsprodukter, som Fernos produkter, som kan återanvändas och återvinnas effektivt, minimerar vi avfallet och maximera produktens livscykel.

 Vårt sociala ansvar:
 • Ferno Norden eftersträvar en inkluderande arbetsmiljö där alla är välkomna.
 • Med en stabil ekonomisk bas kan vi helhjärtat prioritera och realisera våra hållbarhetsmål, vilket gagnar inte bara oss utan också våra kunder, medarbetare och leverantörer.

 Kampen mot klimatförändringar:
 • Exempelvis är vårt centrallager i Norge utrustat med energieffektiva lösningar som bergvärme och värmepumpar. Vi ser fram emot att integrera solpaneler och solfångare för att ytterligare förbättra vår energieffektivitet.

 Hållbara transportlösningar:
 • Vi optimerar våra transportbehov och strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan, från valet av tjänstebilar till planeringen av kundbesök.

 Kompetensutveckling:
 • Våra medarbetares kunskap och kompetens är avgörande för kvaliteten på de lösningar vi erbjuder. Vi investerar kontinuerligt i deras utbildning och ser till att de är uppdaterade med de senaste trenderna och teknikerna.

 Certifiering:
 • Vårt engagemang för kvalitet och miljö framträder tydligt i våra certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vårt hållbarhetsarbete: Tillsammans gör vi skillnad!

I Ferno Norden anser vi att ett framgångsrikt företag inte bara mäts i ekonomisk vinst, utan också i hur det bidrar till en bättre värld. Vårt hållbarhetsarbete följer och tar utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Vi uppmuntrar alla intressenter, vare sig det är kunder, medarbetare eller leverantörer, att läsa mer om Agenda 2030 och att gå med oss i detta avgörande uppdrag för en hållbar framtid. Läs mer här!

4. GOD UTBILDNING

Vi prioriterar att stärka och bredda kompetensen hos våra medarbetare, både inom de områden där vi producerar och levererar produkter samt inom generell utbildning och personlig kunskapsutveckling. Vårt mål är att främja en hög utbildningsnivå och ständigt lärande. 

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi strävar efter att matcha våra medarbetares kompetens med arbetsuppgifter som inte bara passar dem, men även utmanar och utvecklar dem vidare. Som företag siktar vi på att både ekonomiskt och socialt växa på ett hållbart sätt, vilket säkerställer en trygg arbetsmiljö för våra anställda samt stabilitet och pålitlighet för våra kunder långt in i framtiden

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Vikten av hållbar industri, innovation och infrastruktur. Med detta i åtanke engagerar vi aktivt våra medarbetare i vår dagliga verksamhet för att tillsammans driva innovation och skapa hållbara produkter och tjänster för våra kunder. Vår ambition är inte bara att leverera; vi strävar efter att vara en ledande aktör i omställningen mot ett mer hållbart näringsliv. 
Genom att fokusera på effektiv resursanvändning, miljövänlig teknik och hållbara produktionsmetoder, bidrar vi aktivt till en mer hållbar industriell framtid.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi fokuserar på att säkerställa att våra material kan återvinnas och återanvändas. Vi strävar efter att erbjuda produkter där största möjliga andel material som används under produktionen kan återvinnas och vi erbjuder våra kunder ett program där de kan lämna tillbaka varan till oss för återvinning och/eller återanvändning. Vi sätter tydliga och entydiga mål för att minska mängden avfall före, under och efter produktionen och vi strävar efter att vara en drivande kraft för hållbara system för offentlig upphandling.

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

På Ferno Norden inser vi att framstegen mot hållbarhetsmålen kräver konkreta handlingar och genuina partnerskap. Därför har vi infört strikta hållbarhetskrav för våra leverantörer och partners, säkerställande att alla vi arbetar med delar vår vision och vårt åtagande. Vår relation med Ferno internationellt är en kärnkomponent i detta arbete. Tack vare detta globala samarbete kan vi dyka djupare in i specifika utmaningar som vår bransch står inför. Genom att dela bästa praxis, forskning och innovationer med våra internationella kollegor, bidrar vi aktivt till utveckling av lösningar för att minimera branschens klimatpåverkan


 

 

Tillsammans gör vi skillnad!

Cookiescript_new