Vårt hållbarhetsarbete

 

Ferno Norden - vi tänker på miljön!

Ferno Norden skall vara en drivande kraft och rådgivare för det gröna skiftet inom de områden där vi levererar produktlösningar. Vi vill bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål, och göra vad vi kan för att tillsammans nå de målen.

– Vi fokuserar på att arbeta fram lösningar som innebär återanvändning av material, genom leverantörer och tillverkare som vi redan har ett nära samarbete med. Vi arbetar också för att våra partners ska ha samma fokus på tydliga mål för och om hållbar produktion. Genom att använda kvalitetsprodukter med lång livslängd, som kan återanvändas eller återvinnas på ett bra sätt, såsom till exempel Ferno´s egna produkter, så minskar vi mängden avfall.

– Vi tar ett socialt ansvar och är måna om att vara en inkluderande arbetsplats. Vårt centrallager i Norge har som exempel lokaler som är energieffektiva med bergvärme och värmepumpar och i framtiden vill vi förbättra lösningar med solpaneler och solfångare för att ytterligare effektivisera energiförbrukningen. Ferno Norden Sverige är ett välskött bolag med god ekonomi som ger oss möjligheten att prioritera de hållbarhetsmål vi satt upp – samtidigt som vi ser att vårt arbete ger ett mervärde till våra kunder, medarbetare och leverantörer.

– Vi är ett företag som löpande har egna transportbehov i samband med kundbesök, produktpresentationer och produktutbildningar. Det är därför viktigt för oss att tänka på hållbarhet i våra transportbehov, som vid användning och byte av tjänstebil.

- Vi ser värdet av att ha välutbildad personal. Att tillföra kompetens är en självklarhet för oss med tanke på de produkter, system och lösningar vi säljer och för de användningsområden som dessa har.

- Vi i Ferno Norden Sverige är certifierade för vårt arbete med Miljö och Kvalitet enligt ISO9001 och ISO14001 system.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete följer och tar utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Läs mer här!

4. GOD UTBILDNING

Vi ska göra det möjligt för våra medarbetare att utveckla sin egen kompetens inom det vi producerar och de produkter vi levererar till våra kunder, samt göra det möjligt för våra medarbetare att utveckla och öka sin allmänna kompetens.

8. ANSTÄNDIGA ARBETSTIDER OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi underlättar för att våra medarbetare får arbetsuppgifter som passar och utmanar deras kompetens. Som företag ska vi fortsätta växa och vara ekonomiskt hållbara för att skapa en säker arbetsplats för våra anställda och vi ska vara en hållbar leverantör för våra kunder under många år.

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Vi ska underlätta att våra medarbetare kan ta del av den dagliga verksamheten för att skapa innovativa produkter och tjänster som vi kan erbjuda våra kunder som leverantör. Vi vill vara en drivande kraft för en hållbar omstrukturering av näringslivet där vi med en effektiv resursanvändning och miljövänlig teknik och produktion bidrar till att göra näringslivet mer hållbart. 

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi fokuserar på att säkerställa att våra material kan återvinnas och återanvändas. Vi strävar efter att erbjuda produkter där största möjliga andel material som används under produktionen kan återvinnas och vi erbjuder våra kunder ett program där de kan lämna tillbaka varan till oss för återvinning och/eller återanvändning. Vi sätter tydliga och entydiga mål för att minska mängden avfall före, under och efter produktionen och vi strävar efter att vara en drivande kraft för hållbara system för offentlig upphandling.

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Vi på Ferno Norden vet att vi inte kan nå hållbarhetsmålen ensamma, men om vi – med våra medarbetare, partners, kunder och leverantörer samarbetar för att nå målen kommer vi att kunna bidra med det vi kan. Genom att ställa tydliga och tydliga krav på våra partners och leverantörer, samtidigt som vi sätter strålkastarljuset på vad vi kan göra för att bidra till att nå målen, gör vi vad vi kan.


 

 

Tillsammans gör vi skillnad!

Cookiescript_new