Responder Gauze

Responder Gauze är ett förstahandsval i professionella utrustningspaket när det handlar om att stoppa livshotande blödningar.

Produktnummer Produktnamn
5050001 Responder Gauze
  • Längd6,4 cm (3,65 m)
  • Bredd5 cm (11,43 cm)
  • Höjd1,3 cm
  • Vikt40 g